FAQs Complain Problems

नक्सा पास तथा दर्ता स्वीकृति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगे सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नक्सा शाखा ,अध्यक्ष ,प्र .प्र. अ
सेवा दिने कार्यालय: 
माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गा.पाको आर्थिक एन/गाउँसभाको निर्णय अनुसार निर्माणको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरु: 

->ना.प प्रतिलिपि 

->लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

->मालपोत कर तिरेको रसिद 

->सक्कल नापी नक्सा 

->पेश गरिएको घरको नक्सा ब्लु प्रिन्ट (१ थान )