FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/८१ हिउँदे सभाबाट बजेट संशोधन भएका योजना/कार्यक्रमहरुका विवरण

८०/८१ 03/05/2024 - 10:57 PDF icon 10035 (3).pdf

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 09/24/2023 - 12:15 PDF icon 10106 (1).pdf

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट

७९/८० 09/16/2022 - 14:23 PDF icon आ.व.2079 080 को बार्षिक वजेट.pdf

वार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम २०७९/८०

७९/८० 08/03/2022 - 18:53 PDF icon budjet baktabya 2080.pdf

माथागढी गाउँपालिका आ.व ०७८/७९ को वार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम

७८/७९ 09/06/2021 - 10:33 PDF icon newwww.pdf

माथागढी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/17/2021 - 16:18 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८ ७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम

७७/७८ 10/01/2020 - 17:22 PDF icon बजेट 2077.pdf

माथागढ़ी गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को रातो किताब

७६/७७ 07/31/2019 - 18:20 PDF icon रातो किताब आ.व 2076.77 pdf.pdf

माथागढ़ी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तब्य !!!

७६/७७ 07/26/2019 - 12:05 PDF icon Budget of mathagadhi 76-77.PDF

माथागढ़ी गाउँपालिकाको आ.व २०७५/७६ को रातो किताब

७५/७६ 08/19/2018 - 16:47 PDF icon माथागढ़ी गाउँपालिकाको आ. व २०७५७६ को रातो किताब.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति ,कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 08/19/2018 - 12:45 PDF icon budget 207576.pdf

माथागढ़ी गाउपालिका गाउसभामा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७४/७५ 03/28/2018 - 11:58 PDF icon budget.pdf

माथागढी गाउपालिकामा आ.व. २०७४/७५ मा स्वीकृत भई सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/20/2018 - 15:30 PDF icon योजनको विवरण.pdf