FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

०७८/७९ 09/12/2021 - 10:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 06/21/2021 - 17:00 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 06/06/2021 - 13:40 PDF icon bol patra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७७/७८ 04/30/2021 - 10:09 PDF icon hospital notice.pdf

सामाजिक घटना दर्ता तथा सामािजक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालनार्थ सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/28/2021 - 15:56 PDF icon Mis notice.pdf, PDF icon ~[1][D0DAA5FA]2_RFQ SBD (पाचँ लाख देखी बिस लाख सम्म लागत अनुमान भएमा प्रयोग गर्ने).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/20/2021 - 11:23 PDF icon सुचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 03/02/2021 - 11:03

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 02/19/2021 - 11:10

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 01/05/2021 - 11:30 PDF icon 123.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 12/07/2020 - 11:43

Pages