FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संस्था दर्ता ऐन, 2079 ७९/८० 06/12/2024 - 12:39 PDF icon 10167.pdf
बालक्लब/बालसमूह सञ्जाल गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका-२०८० ८०/८१ 04/03/2024 - 11:59 PDF icon 1 (7)_merged.pdf
श्रमिक/मजदुर सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/21/2024 - 16:29 PDF icon 10042 (3).pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/18/2024 - 16:05 PDF icon 10015 (1)_merged.pdf
बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/18/2024 - 15:41 PDF icon 10015.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/31/2024 - 14:44 PDF icon 10089.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु, २०८० ८०/८१ 01/02/2024 - 13:43 PDF icon CamScanner 01-02-2024 13.26.pdf
माथागढी गाउँपालिका मेला महोत्सव संचालन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 12:54 PDF icon mela.pdf
माथागढी गाउँपालिका सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 12:52 PDF icon sampati kar.pdf
समूह/समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 12:42 PDF icon CamScanner 12-18-2023 12.31.pdf

Pages