FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माथागढ़ी गाउपलिकाको बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 03/22/2018 - 13:18 PDF icon माथागढी गाउँपालिकाको बैठक सञ्चान__लन कार्यविधि (1).pdf
माथागढ़ी गाउपलिकाको सहकारी ऐन-२०७४ ७४/७५ 03/22/2018 - 13:03 PDF icon माथागढी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
माथागढी गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/16/2017 - 16:02 PDF icon माथागढी गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली,२०७४.pdf
माथागढी गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 12/16/2017 - 15:59 PDF icon माथागढी गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली,२०७४.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ ७४/७५ 12/16/2017 - 09:26 PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-3.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ ७४/७५ 12/16/2017 - 09:24 PDF icon सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-206.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ७४/७५ 12/16/2017 - 09:16 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf

Pages