FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माथागढ़ी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 02/03/2022 - 12:15 PDF icon २०७५ सालको कार्यविधि नं १
माथागढी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ ७४/७५ 02/01/2022 - 16:27 PDF icon २०७४ ऐन नं ६
माथागढ़ी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/30/2022 - 16:21 PDF icon 2074 ऐन नं ५
गाउँ कार्यपालिका(कार्य सम्पादन) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 01/30/2022 - 16:16 PDF icon २०७४नियमावली नं२
गाउँ कार्यपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 01/30/2022 - 16:11 PDF icon २०७४ सालको नियमावली नं १
माथागढ़ी गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचला सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 01/28/2022 - 11:02 PDF icon २०७४ सालको कार्यविधि नं १
माथागढ़ी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७४/७५ 01/27/2022 - 12:29 PDF icon सम्वत् २०७४ सालको ऐन नं. ४.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 09/02/2021 - 16:11 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
माथागढी गाउँपालिकाआ.व ०७८/७९ को आर्थिक ऐन ७८/७९ 08/18/2021 - 13:27 PDF icon आर्थिक ‌ऐन 78 79.pdf
स्वयम् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड ,२०७६ ७६/७७ 04/29/2021 - 17:03 PDF icon swayam sewak sixak byawasthapan karyakram sambandhi mapdanda 2076.pdf

Pages