FAQs Complain Problems

'घ' वर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत तथा नबिकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगे सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,योजना /प्र.शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको आर्थिक एेन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

->निर्देशिका बमोजिमको दरखास्त 

->नागरिकता/जग्गाधनि /उधोग दर्ता प्रमाण पत्र 

->दर्ताको लागि मेकानिकल इन्जिनीयरको सिफारिस 

->कर चुक्ता सम्बन्धी प्रमाण कागजातहरु