FAQs Complain Problems

पशु तथा कृषि समूह दर्ता नबिकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गा.पा को आर्थिक एनअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

दर्ता 

->कृषक /पशु समूहको बिधान-३ प्रति 

->कृषक हक समुहको विवरण फारम ३ प्रति 

->हीत कोष रकम फारम -३ प्रति 

->समुहको सदस्यको ना.प्र को प्रतिलिपि 

नबिकरण 

->समुहको बार्षिक कार्य योजना 

->लेखा परिक्षण प्रतिबेदन