FAQs Complain Problems

सूचना तथा प्रकाशन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुचना अधिकारि
सेवा दिने कार्यालय: 
माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको आर्थिक एेन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

->माग गरेको ब्यहोरा सहितको निबेदन 

->तोकिएको सुल्क दस्तुर बुझाएको रसिद ,भर्पाइ