FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको खर्च को फा‍‍‌‌ँटबारी (पुँजीगत ) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 15:26 PDF icon संघिय सरकार (पुँजीगत ).pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको खर्च को फा‍‍‌‌ँटबारी (चालु) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 15:24 PDF icon संघिय सरकार (चालु).pdf
माथागढ़ी गाउँकार्यपालिकाको २०७५ पौष महिना सम्मको व्यय विवरण ७५/७६ पुस व्यय 01/23/2019 - 12:22 PDF icon Mathagadhi mun Expend.pdf
माथागढ़ी गाउँकार्यपालिकाको २०७५ पौष महिना सम्मको आय विवरण ७५/७६ पुस आय 01/23/2019 - 12:20 PDF icon Mathagadhi income deatails.pdf
माथागढी गाउँपालिकाको संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत आस्बिन महिनाको खर्चको फांटबारी (चालु) ७५/७६ असोज व्यय 10/25/2018 - 16:58 PDF icon update.pdf
माथागढी गाउँपालिकाको आस्बिन महिनाको खर्चको फांटबारी (पूँजीगत) ७५/७६ असोज व्यय 10/23/2018 - 16:37 PDF icon पुजीगत.pdf
माथागढी गाउँपालिकाको आस्बिन महिनाको खर्चको फांटबारी (चालु ) ७५/७६ असोज व्यय 10/23/2018 - 16:33 PDF icon चालु.pdf
माथागढ़ी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ आय व्यय विवरण ७४/७५ असार आय 10/04/2018 - 16:18 PDF icon आय व्यय २०७४०७५.pdf

Pages